mobmenuIco
EMAIL: sklep@zielonaopona.pl
TELEFON: +48 68 479 22 70

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

................................................ ......................, dn. ......................

 

................................................

 

................................................

 

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

OPONY IPC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowa z siedzibą w Żarach

ul. Gospodarcza 11

68-200 Żary

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ………….... zawartej dnia ......................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

..............................

podpis konsumenta

 

 

.